Product

Asepsol 500ml

Sold Out

Dezinfekciono sredstvo ASEPSOL  je gotov radni rastvor za dezinfekciju i pranje:podova, radnih površina, predmeta i opreme  u  zdravstvu,veterinarskim ambulantama, vrtićima, školama, sportskimdvoranama, teretanama, sredstvima javnog prevoza, uobjektima za čuvanje stoke i živine, mlekarstvu, mesnoj,prehrambenoj industriji,  industriji pića, hotelima,restoranima, pekarama i svim subjektima koji su obaveznida primenjuju Pravilnik o uslovima higijene hrane, dobrehigijenske prakse i primenu postupaka koji se zasnivaju naprincipima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka HACCP-a.Takođe se koristi za opštu upotrebu zadezinfekciju ruku i dezinfekciju površina u domaćinstvima. Uputstvo za upotrebu Dezinfekcija posuđa, pribora, opreme i površina: nakon uklanjanja nečistoća pranjem, isprati temeljno vodom. Dezinfekciju vršiti potapanjem u gotov radni rastvor ASEPSOLA  ili prskanjem, odnosno brisanjem. Nakon toga pustiti dezinfikovane predmete/površine da se prirodnim putem...

or make 4 interest-free payments of $0.00 fortnightly with Afterpay More info

Dezinfekciono sredstvo

ASEPSOL  je gotov radni rastvor za dezinfekciju i pranje:podova, radnih površina, predmeta i opreme  u  zdravstvu,veterinarskim ambulantama, vrtićima, školama, sportskimdvoranama, teretanama, sredstvima javnog prevoza, uobjektima za čuvanje stoke i živine, mlekarstvu, mesnoj,prehrambenoj industriji,  industriji pića, hotelima,restoranima, pekarama i svim subjektima koji su obaveznida primenjuju Pravilnik o uslovima higijene hrane, dobrehigijenske prakse i primenu postupaka koji se zasnivaju naprincipima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka HACCP-a.Takođe se koristi za opštu upotrebu zadezinfekciju ruku i dezinfekciju površina u domaćinstvima.

Uputstvo za upotrebu Dezinfekcija posuđa, pribora, opreme i površina: nakon uklanjanja nečistoća pranjem, isprati temeljno vodom. Dezinfekciju vršiti potapanjem u gotov radni rastvor ASEPSOLA  ili prskanjem, odnosno brisanjem. Nakon toga pustiti dezinfikovane predmete/površine da se prirodnim putem osuše. Površine koje dolaze u dodir sa hranom, posle dezinfekcije isprati vodom. Dezinfekcija nečistog rublja, odeće, peškira, posteljine, stolnjaka, tekstilnih salveta, zavesa, uranjanjem pre pranja: potopiti 3 kg rublja u 10 litara gotovog radnog rastvora ASEPSOLA  i ostaviti da stoji minimum 1sat. Posle toga pranje vršiti uobičajeno u bilo kom katjonskom deterdžentu. Potapanjem u rastvor ASEPSOLA  ujedno se vrši uklanjanje statičkog elektro–naboja tekstilnih predmeta. Pogodan je za pranje i dezinfekciju ruku:2% rastvor ASEPSOL-a – rastvor za uklanjanje masnoća i organskih nečistoća sa kože. Postupak: rastvoriti 20 ml ASEPSOL-a  u 980 ml vode, odnosno 200 ml ASEPSOL-a  u 9800 ml vode. Nakon temeljnog pranja sapunom, ruke dobro isprati vodom i uroniti u pripremljeni rastvor. Nakon dezinfekcije pustiti da se osuše prirodnim putem. Dezinfekciju ruku raditi prema potrebi. Pogodan je za dezinfekciju ruku: 1% rastvor ASEPSOL-a  - rastvor za dezinfekciju ruku. Postupak: rastvoriti 10 ml ASEPSOL -a  u 990 ml vode, odnosno 100 ml ASEPSOL-a  u 9900 ml vode. Nakon temeljnog pranja sapunom, ruke dobro isprati vodom i uroniti u pripremljeni rastvor. Nakon dezinfekcije pustiti da se osuše prirodnim putem. Kvalitet vode ne utiče na dezinfekciona svojstva proizvoda. Dezinfekciju ruku raditi prema potrebi.
Custom tab content