Product

Metalac - REA INOX shallow pot 16cm/1.4lit

In stock

Metalac - REA Shallow pot 16cm/1.4lit Diameter (cm): 16Volume (l): 1.4Material: Stainless steelWith a lidColor: InoxCare: Hand and machine washMetalac stainless steel cookware is made of premium quality stainless steel - stainless steel 18/10. The thermal characteristics of stainless steel...

or make 4 interest-free payments of $0.00 fortnightly with Afterpay More info

Metalac - REA Shallow pot 16cm/1.4lit

Diameter (cm): 16
Volume (l): 1.4
Material: Stainless steel
With a lid
Color: Inox
Care: Hand and machine wash

Metalac stainless steel cookware is made of premium quality stainless steel - stainless steel 18/10. The thermal characteristics of stainless steel cookware enable the accumulation of heat so that in the process of food preparation, important ingredients and heat-labile vitamins remain preserved.
• Minimal use of water and fat in the food preparation process
• Can be used on all heating elements, including induction
• Preparing food at moderate temperatures
• Saves energy and time in the food preparation process

The acutherm "sandwich" bottom consists of an aluminum core that quickly accumulates heat and evenly transfers it to the inner bottom and walls of the container, while the outer and inner sides are made of stainless steel that retains heat for a long time. Thanks to the characteristics of these two materials, it is possible to prepare food at low temperatures, thus saving energy.
The handles are ergonomically designed and modernly designed, and their solid construction enables safe handling of the pan.
Practical glass lid with openings for draining liquid and storing a kettle or ladle during cooking.
Laser permanent printing of the literage on the inner wall of the container makes it easier to prepare food.

_________________________________________

Prečnik (cm): 16
Zapremina (l): 1.4
Materijal: Inox
Sa poklopcem
Boja: Inox
Održavanje: Ručno i mašinsko pranje

Inox posuđe Metalac je izrađeno od plemenitog čelika vrhunskog kvaliteta – inox 18/10. Termičke karakteristike inox posuđa omogućavaju akumulaciju toplote tako da u procesu pripremanja hrane važni sastojci i termolabilni vitamini ostaju sačuvani.
• Minimalno korišćenje vode i masnoće u procesu pripreme hrane
• Može se koristiti na svim grejnim telima uključujući i indukciju
• Pripremanje namirnica na umerenim temeraturama
• Štedi energiju i vreme u procesu pripreme hrane

Akutermno „sendvič“ dno sastoji se od aluminijumskog jezgra koje brzo akumulira toplotu i ravnomerno je prenosi na unutrašnje dno i zidove posude, dok je sa spoljašnje i unutrašnje strane inox koji dugo zadržava toplotu. Zahvaljujući karakteristikama ova dva materijala moguće je pripremanje hrane na niskim temperaturama, a time i ušteda energije.
Ručice su ergonomski projektovane i savremeno dizajnirane, a njihova čvrsta konstrukcija omogućava sigurno rukovanje posudom.
Praktičan stakleni poklopac sa otvorima za odlivanje tečnosti i odlaganje varjače ili kutlače prilikom kuvanja.
Laserski trajni ispis litraže na unutrašnjem zidu posude olakšava pripremu hrane.

ID195106

Custom tab content